DigiMúzeum mintaprojekt

A Zempléni Múzeum részt vesz a szentendrei Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű mintaprojektjében. A DigiMúzeum elnevezésű mintaprojekt célja, hogy az oktatási intézmények és a pedagógus hallgatók érdeklődését felkeltse a múzeum gyűjteménye iránt, ezáltal elmélyítse, erősítse a múzeumok oktatásban való szerepét.

A projekt megvalósításához a Zempléni Múzeum együttműködési megállapodást kötött a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolával, valamint mentorált intézményként csatlakozott a projekthez a Sárospataki Képtár és a Miskolci Egyetem BTK történelem tanszéke is. A projekt keretén belül a Bolyai iskola tanulói szakköri jelleggel, hetente egyszer látogatnak el a múzeumba és ismerkednek meg a gyűjteményekkel, a feldolgozás folyamataival.

A projekt fő célkitűzései:

  1. A diákok tanulási és továbbtanulási motivációjának erősítése, melyhez a múzeum hozzájárul azzal, hogy betekintést enged a gyűjteményeibe és annak feldolgozásának módjába. Ezt úgy érjük el, hogy a diákok részletesebben megismerik a múzeum egy adott gyűjteményét, részt vesznek annak feldolgozásában, digitalizálásában, majd a végül az általuk feldolgozott anyagból egy kiállítást készítenek.

  2. A múzeum oktatásban betöltött szerepének erősítése, mind a diákok, mind pedig a pedagógusok és pedagógus hallgatók számára. A múzeumok és múzeumi gyűjtemények az oktatás formális és nem formális szerepének erősítése oly módon történik, hogy maguk a pedagógusok is megismerik a múzeum gyűjteményét és egy „műhely nap” keretein belül megismerik az oktatásban való hasznosíthatóság lehetőségeit.

© 2019 Zempléni Múzeum. All Rights Reserved.